1 | 2 | 3 | Trang 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Text in US English   Text in Vietnamese
Phần 4. Xóa bỏ viền đen của hình chữ nhật.
Photoshop có hai cách chính dùng để bôi xóa một bức hình. Sau đây là cách dễ nhất, nhưng chúng ta không nên dùng đến, vì phương pháp này làm cho bức hình nguyên thủy bị sửa đổi. Khi chỉnh sửa một bức hình phức tạp, cách này tuy dễ nhưng sẽ gây ra nhiều rắc rối về sau nếu bản chính của bức hình bị mất đi, không còn giữ màu sắc hay độ sáng nguyên thủy.

Tôi xin trình bày hai phương pháp khác biệt nhau sau đây để các bạn có một khái niệm rõ rệt về cách chỉnh sửa hình của Photoshop hoàn toàn khác hẳn với các hệ thông đồ họa đơn giản.

Hình 17a
Vì viền đen của hình chữ nhật quá mỏng, chúng ta cần phóng lớn bức hình để xem xét vị trí của những điểm màu đen chung quanh hình chữ nhật. Hình 17a cho thấy viền đen khi dùng độ phóng đại khoảng 700%.
Một trong những kỹ thuật giúp cho công việc chỉnh sửa hình được nhanh chóng và dễ dàng là cách chọn lựa và đánh dấu những khu vực trong hình khi cần bôi xóa hay đổi màu. Tôi xin trình bày một số cách chọn lựa hình (selection) căn bản trong những trang sau đây.


Hình 17b
Hình 17b cho thấy cách chọn lựa bằng dụng cụ đánh dấu (marquee) tạo ra những đường gạch gián đoạn để đánh dấu phạm vi hình đang được chọn.

Hình 17c
Kéo và buông chuột khi góc đông nam của hình chữ nhật được đánh dấu, và tất cả phần màu xanh của hình chữ nhật lọt vào bên trong khung đánh dấu (hình 17c). Thí dụ này đánh dấu toàn thể diện tích màu xanh của hình chữ nhật.


Hình 17d
Photoshop đánh dấu khu vực đã chọn trong bức hình bằng những đường có nhiều dấu gạch nhỏ thường gọi là đường kiến bò (marching ants), như trong hình 17d. Nếu chúng ta quyết định bôi xoá phạm vi chọn lựa vừa kể, phần màu xanh của hình chữ nhật sẽ bị xóa hết.


Hình 17e
Vì chúng ta chỉ muốn viền đen bị xóa còn phần màu xanh giữ nguyên, bấm chuột vào Chọn/Ngược (Select/Inverse) để chọn phần của bức hình bên ngoài phần vẽ màu xanh.
Hình 17e cho thấy đường kiến bò ám chỉ tất cả phần bên ngoài của hình chữ nhật gồm cả viền đen. Bấm chuột vào Chỉnh/Trong suốt (Edit/Clear) để biến tất cả các điểm màu trong khu vực được chọn lựa trở thành trong suốt.

Hình 17f
Sau khi phần bên ngoài hình chữ nhật bị bôi xóa, Photoshop vẽ những ô trắng và xám xen kẽ trên lớp chứa, ám chỉ tất cả điểm màu tại những vị trí này đều trong suốt. Mặc dù viền đen đã bị xóa đúng theo ý muốn,
phuơng pháp này rất bất tiện vì lý do chính sau đây. Nếu trong tương lai, chúng ta muốn sửa giữ lại viền đen nguyên thủy, trong những hình phức tạp khác, chúng ta thường không nhớ màu sắc hay độ dầy của viền đen trong bức hình nguyên thủy trước khi bôi xóa.


Photoshop giúp chúng ta chỉnh sửa hình mà không phải đụng chạm gì đến bức hình nguyên thủy. Phương pháp này thường được gọi là chỉnh hình ảo (non-destructive editing), hơi lạ đối với những ai mới học Photoshop, nhưng rất quan trọng. Các bạn cần hiểu rõ khái niệm và thông thạo kỹ thuật này để chỉnh sửa hình cho nhanh, dễ dàng và chính xác. Tôi xin trình bày cách xóa viền đen dùng phương pháp mới này.


Hình 18

Sau khi đánh dấu khu vực màu xanh của hình chữ nhật và thấy đường kiến bò như hình 17d trước đây, bấm chuột vào dấu hiệu hình vuông xám có tâm vòng tròn trắng ở cuối bảng lớp chứa (layer palette) để tạo ra một lớp che (layer mask) cho lớp chứa này. Phương pháp thiết lập lớp che cho một lớp chứa trong tiếng Anh là "add layer mask" như hình 18 trên.

Kích thước của lớp che y hệt như lớp chứa có nghĩa là cùng chiều ngang và chiều rộng. Phần trắng của lớp che bao phủ toàn thể những điểm màu có màu xanh nằm bên trong hình chữ nhật. Phần đen của lớp che bao phủ toàn thể những điểm màu nằm bên ngoài hình chữ nhật gồm cả viền đen.


Hình 19a


Hình 19b

Khi một lớp chứa có gắn thêm một lớp che, chỉ có những điểm màu tại các vị trí lớp che có màu trắng mới được trông thấy, còn ở các vị trí lớp che màu đen sẽ bị che đi. Nói cách khác, thí dụ hình 19a và 19b trên đây cho thấy Photoshop chuyển các điểm màu trên lớp chứa, cùng tung độ và hoành độ với các điểm trên lớp che có màu đen, trở thành trong suốt, và giữ nguyên vẹn các điểm màu trên lớp chứa tương quan với các vị trí ở trên lớp che có màu trắng.

Sau khi lớp che được thiết lập, lớp chứa hình chữ nhật sẽ trông như hình 17f. Nội dung nguyên thủy của hình chữ nhật hoàn toàn không bị thay đổi. Muốn trông thấy lại hình nguyên thủy, chúng ta chỉ cần hủy bỏ lớp che, hay tô toàn thể lớp che thành màu trắng.


Hình 19c


Hình 19d

Một thí dụ nữa trên đây cho thấy công dụng của lớp che trong việc chỉnh hình vì hình nguyên thủy không bị đổi sửa. Sau khi đánh dấu khu vực màu xanh của hình chữ nhật và thấy đường kiến bò như hình 17e trước đây, bấm chuột vào dấu hiệu hình vuông xám có tâm vòng tròn trắng ở cuối bảng lớp chứa để thấy viền đen của hình chữ nhật. Lớp chứa trong hình 19c chỉ cho thấy viền đen của hình chữ nhật vì phần màu xanh đã bị che do các điểm màu đen trong hình 19d chỉ định.
1 | 2 | 3 | Trang 4 | 5 | 6 | 7 | 8